Folk fra Sogn og Fjordane arbeider lengst

Publisert 07.08.2017 09:16, oppdatert 07.08.2017 09:16 - NTB - tips@stottmedia.no

Folk fra Sogn og Fjordane arbeider lengst

Folk fra Sogn og Fjordane står lengst i arbeidslivet, viser nye tall fra Nav.

– Folk i Sogn og Fjordane jobber i gjennomsnitt 13,3 år etter fylte 50 år, noe som gir en relativt klar førsteplass mellom fylkene i landet, sier Frode Henden, presseansvarlig ved Nav i Sogn ogFjordane.

Han mener det er imponerende sett ut ifra næringsstrukturen i fylket, med overvekt av landbruk ogindustri og der befolkningen har lavere utdanning enn landsgjennomsnittet for aldersgruppen.

– Dette skulle bidra til å dra avgangsalderen i fylket ned, men vi er likevel på topp, sier Henden, som blant annet roser bedriftene for å legge til rette for voksen arbeidskraft.

– Dette er selvsagt svært positivt og helt i tråd med pensjonsreformen og målene i IA-avtalen. Bedre helse og gradvis høyere utdanningsnivå hos dem som passerer 50 år, vil trolig bidra til enda høyere tall i årene framover, mener han.

(©NTB)

Les også