Gjeldsveksten aukar

Publisert 31.10.2016 11:23, oppdatert 31.10.2016 11:23 - NTB - tips@stottmedia.no

Gjeldsveksten aukar

Dei siste tolv månadene fram til utgangen av september voks den innanlandske bruttogjelda med 5,1 prosent, mot 5 prosent i førre tolvmånedersperiode.

Oslo: Den innanlandske bruttogjelda til publikum var 5.086 milliardar kroner ved utgangen av september, ifølgje K2-tala frå Statistisk sentralbyrå.

Gjelda i hushalda utgjorde 3.021 milliardar kroner ved utgangen av september. Tolvmånadarsveksten for hushalda var på 6,1 prosent i same periode, det same som månaden før.

Mens utlånsvekta i bankar og kredittføretak var uendra, auka gjelda i kommuneforvaltninga med 6,4 prosent ved utgangen av september, opp frå 5 prosent fram til utgangen av august.

Kredittindikatoren K2 er blant anna eit viktig verktøy for Noregs Bank når styringsrenta blir sett. 

(©NPK)

Les også