Nedgang i arbeidsledigheten

Publisert 23.11.2016 12:12, oppdatert 23.11.2016 12:12 - NTB - tips@stottmedia.no

Nedgang i arbeidsledigheten

Oslo (NTB)I september var det 135.000 arbeidsløse her i landet, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det utgjorde 4,8 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsledigheten er dermed uendret fra juni, men noe lavere enn i august da 137.000 personer (4,9 prosent) var ledige, viser tall fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse.

Septembertallene er et gjennomsnitt av tallene fra august til og med oktober.

AKU-tallene viser at fra mai 2014 til høsten 2015 var det en gradvis økning i den sesongjusterte arbeidsledigheten. Det siste året har imidlertid endringene i arbeidsledigheten stort sett ligget innenfor feilmarginen og variert mellom 4,5 og 5 prosent av arbeidsstyrken.

Færre i arbeid

Det siste året har befolkningen i alderen 15 til 74 år økt, og dermed har sysselsettingsprosenten gått ned fra 67,8 til 67,6 prosent i september 2016.

SSBs ledighetstall er basert på AKU – Arbeidskraftundersøkelsen – og gjenspeiler hvor mange som anser seg som arbeidsledige. Arbeids- og velferdsetatens (Nav) ledighetstall er på sin side antall registrerte arbeidsledige hos dem Vanligvis vil AKU-ledigheten være større enn Nav-ledigheten fordi mange som er reelt arbeidsledige, ikke registrerer seg hos Nav. Dette gjelder særlig personer som er nye på arbeidsmarkedet og som ikke har rett til arbeidsledighetstrygd.

Nav-tallene viser at arbeidsledigheten i Norge gikk opp med 300 personer til 77.800 i oktober. I tillegg deltok 19.327 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak. Arbeidsledigheten var på 2,8 prosent ved utgangen av oktober, ned fra 2,9 prosent i oktober i fjor.

Stabile tall i EU og USA

I USA og EU har arbeidsledigheten også holdt seg relativt stabil den siste perioden. I USA og Sverige gikk ledigheten opp 0,1 prosentpoeng til henholdsvis 5 og 6,7 prosent i september.

I Danmark og Frankrike gikk den opp 0,2 prosentpoeng til henholdsvis 6,3 og 10,2 prosent.

I Tyskland og EU sett under ett gikk den sesongjusterte arbeidsledigheten ned 0,1 prosentpoeng til henholdsvis 4,1 og 8,5 prosent.

Les også