PRISEN - RIKSTEATRET

Publisert 24.04.2018 12:49, oppdatert 24.04.2018 12:49 - fordehuset.no - tips@stottmedia.no

PRISEN - RIKSTEATRET

- med introduksjon om Arthur Miller, stykket og kvifor det har blitt ein klassikar som berører oss i dag, før framsyninga 

Får vi det livet vi fortener?

Arthur Miller er ein av USA sin mest innflytelsesrike og populære dramatikarar.
Miller står dessutan tydeleg i tradisjonen etter Ibsen, og har difor ein særleg appell til oss
her i landet. I Riksteatret si oppsetting møter du Kim Haugen, Helge Jordal, Iren Reppen og 
Per Frisch. Prisen blei nyleg satt opp på Broadway med Danny DeVito i ein av rollene og Obama på 
besøk! 

To vaksne brør møtast for å fordele det som står igjen på loftet etter deira avdøde far. 
Dei har ikkje sett kvarandre på mange år - den eine valte plikta, den andre karriera.
Yngstebroren har med kona, som håpar denne arven kanskje betyr begynnelsen på noko nytt. 
Og så har dei fått tak i ein gammal brukthandlar for å få arvegodset verdsatt. Men denne 
brukthandlaren har levd eit langt og omskifteleg liv. Han veit at det sjeldan er samsvar mellom 
prisen du betalar og verdien av det du får. 

Prisen er eit intenst kammerspel for fire menneske som kvar på sitt vis har prøvd å være tru både 
mot eigne moglegheiter og mot omgjevnadane sine krav. Men: har dei betalt ein for høg pris for 
livsvala dei har tatt? Det er spanande, det er opprivande – og det er underhaldande!
Med denne framsyninga skal Riksteatret by på teater med ein vittig, engasjerande og utfordrande
tekst, levandegjort av fire skodespelarar med store personlegdommar, signert regissør Kjetil 
Bang-Hansen. Det er når prosjekt som dette kjem på besøk til heile landet, at Riksteatret 
både blir unikt og nødvendig.

For billettar og info

Les også