Vil ha hurtiglading i hele landet

Publisert 20.06.2017 11:31, oppdatert 20.06.2017 11:31 - Morten Abrahamsen / NTB - tips@stottmedia.no

Vil ha hurtiglading i hele landet

Klimamålet krever storstilt utbygging av hurtigladere.

Motor: I en innstilling fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomité til Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP), kommer det fram at komiteen ønsker en plan for alternative drivstoff i transportsektoren.

Komiteen viser til at Norge er i dialog med EU om en felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen for 2030, og påpeker at en stor andel av utslippskuttene i Norge må tas i transportsektoren.

Komiteen viser videre til at Stortinget har bedt regjeringen legge måltall for kjøretøyparken til grunn i NTP, og at følgende måltall er foreslått:

* I 2025 skal alle nye personbiler og lette varebiler være nullutslippskjøretøy.

* I 2025 skal alle nye bybusser være nullutslippskjøretøy, eller bruke biogass.

* Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy.

* Innen 2030 skal varedistribusjonen i de største bysentra tilnærmet være nullutslipps.

tbfa44f1

BYGGE UT: Christina Bu i Norsk elbilforening sier det bør bygges 1000 nye hurtigladere i året fram mot 2020. FOTO: Morten Abrahamsen / NTB.

Insentiver

Norsk elbilforening mener innstillingen demonstrerer at Stortinget har hørt på deres innspill, og trekker særlig fram at innstillingen foreslår en større satsing på et hurtigladernettverk i Norge.

Ifølge Elbilforeningen er det i dag 850 hurtigladere her til lands. De mener at det bør bygges 1000 nye i året fram til 2020 for å holde tritt med salget av nye elbiler.

– Ved å bygge ut et godt nettverk av hurtigladere over hele landet gjør vi folk trygge på at de kan velge en klimasmart bil som ikke forurenser. Da vil elbilen også være fullgod på lengre kjøreturer, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

Dette innebærer at det også må bygges ut steder der folk ikke ferdes så mye. Her mener de at ladeplassene må få en form for økonomisk starthjelp, slik at de kan settes opp før det er nok brukere til å finansiere driften.

– Her mener vi det er lurt å være i forkant med utbyggingen, og at det vil være hensiktsmessig med en form for insentiver inntil de kan drives lønnsomt, sier Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening.

Les også