I 2019 mistet 108 mennesker livet på veinettet – 20 av dem skyldtes rus. Dette er en halvering fra skrekkåret 2018.

Nylig kom UAG-rapporten for 2019 fra Statens vegvesen, en dybdeanalyse om hva som forårsaker dødsfall i trafikken. Den viser at katastrofeåret 2018 med 40 drepte i rusulykker ikke gjentok seg. 

Generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen gleder seg over færre tapte liv. Men hun konstaterer at tallene er tilbake på gjennomsnittet for de siste ti årene.

– Det er fortsatt alt for mange som dør. Vi kan ikke hvile på laurbærene og det må jobbes hardt også i fremtiden for å nå nullvisjonen – ingen drepte heller hardt skadde i trafikken, sier hun.

Kjøring i ruspåvirket tilstand er én av hovedårsakene til at så mange dør i trafikken hvert år. Kristoffersen mener det er et godt og bredt samarbeid innenfor

trafikksikkerhetsfeltet, og hun trekker frem tre sentrale tiltak som er avgjørende for å redusere rusrelaterte dødsulykker:

-Politikontroller, holdningsskapende arbeid og påvirkningsarbeid inn mot politikere og beslutningstakere. Men dette er ikke nok for å redusere tallet ytterligere.

Alkolås kunne reddet halvparten

Funn fra UAG-rapporten til Vegvesenet konstaterer at ti av de tjue personene som mistet livet grunnet ruskjøring i 2019, kunne vært i live i dag om alkolås hadde vært i bruk.

Kristoffersen ønsker alkolås hjertelig velkommen.

– Selv om jeg er fornøyd med halveringen av rusdrepte fra 2018 til 2019, er det tragisk å tenke på at halvparten av omkomne kunne vært i live i dag. Vi vet også at mange som tidligere har kjørt i rus, ofte gjentar handlingen – jeg mener derfor at alkolås må inn i alkoholstrategien til regjeringen. Det kan beviselig redde liv.

 61-åringen mener at alkolås forskrevet av fastlege til alkoholikere, og alkolåsprogram for promilledømte, er veien å gå for å redusere antallet ulykker.

Kristoffersen forteller at leger som behandler pasienter med rusproblemer er forpliktet til å melde fra slik at førerkortet blir inndratt. Hensikten er å forhindre at personer med rusproblemer kjører i påvirket tilstand.

 -For mange pasienter oppleves det som en svært alvorlig inngripen å bli fratatt førerkortet. Mange unnlater derfor å ta opp sine alkoholproblemer med fastlegen selv om de egentlig ønsker hjelp. Konsekvensen blir at de ikke får behandling og fortsatt kan kjøre i ruspåvirket tilstand, hevder Kristoffersen.

 Videre forteller generalsekretæren at et alkolåsprogram for promilledømte luker vekk notoriske fyllekjørere. Hun henviser til erfaring fra Sverige og Finland som bekrefter at i stedet for å bli fratatt førerkortet, har denne gruppen godt utbytte av å kunne fortsette å kjøre bil dersom de installerer alkolås. De får oppfølging av lege og må levere urinprøver jevnlig. I tillegg til å sone eventuell fengselsstraff.

 -Det viser seg at de fleste som går inn på ordningen får et mye mer reflektert forhold til eget drikkemønster, eller slutter helt å drikke. De kan opprettholde et normalt hverdagsliv og førerkortet kan være avgjørende for å beholde jobben. Og viktigst av alt; de befinner seg ikke bak rattet om de skulle være påvirket, avslutter Kristoffersen.

Fakta om alkolås

  • Alkolåsteknologien reagerer på alkohol og er utviklet for ikke å kunne påvirkes av driftsmiljø, temperatur eller faktorer som sigarettrøyk eller eksos.
  • Den vil også kunne skille på om det blåses av et menneske eller for eksempel en pumpe eller en ballong.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here