smart

Det ser ut til at lovas lange arm ikkje har fått med seg at parkeringsplassane merka for rørslehemma ikkje skal brukast av andre. Her er dag 2 i soga om øvrigheita og mangel på kunnskap om parkeringsreglane.

Tysdag stod ein uniformert politibil på sykkelparkeringa utanfor tingretten i Førde i mange timar. 

Politi 1

Onsdag var stafettpinnen overtatt av ein annan av øvrigheitas bilar – truleg er dette kriminalomsorgen i Bergen sitt køyretøy. Men kunnskapsnivået når det gjeld trafikkreglar ser ut til å ligge på same nivå som vårt lokale politi. 

For å informere dei uniformerte: Sykkelparkering er IKKJE ein egna stad å parkere bilen. Og HANDICAP-PARKERING er kun for dei som faktisk har problem med å bevege seg. Deira køyretøy skal vere merka med eit blått handicap-skilt i frontruta. 

Send oss dine bilder av sløve, ulovlege eller morsomme parkeringar. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here