Norske gårdsbruk er ikke godt nok sikret mot tyveri og innbrudd, viser en undersøkelse blant bøndene selv. Også forsikringseksperter mener sikkerheten bør bedres.

I en måling utført av Agri Analyse for Landkreditt, har bøndene blitt spurt om hvor godt de mener verdier og utstyr på gården er sikret. De har selv fått sette tallkarakter på en skala der én betyr svært dårlig og seks betyr svært god sikring. Nær 60 prosent plasserer seg i nedre halvdel av karakterrekken.

– 32 prosent mener de ikke fortjener mer enn én eller to, mens drøyt 27 prosent gir eget bruk en treer. En fjerdepart setter karakteren fire, mens bare 16 prosent mener sikringen er så god at det holder til fem eller seks, sier Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring.

Hun mener bøndene selv har gitt en nøktern og sannsynligvis riktig beskrivelse av situasjonen.

– Sikkerheten bør generelt sett opp, for skaderapportene viser at tyverier fra gårdsbruk dessverre skjer relativt hyppig. Ofte er det også snakk om store verdier i form av maskiner og utstyr som blir stjålet.

GPS og dyrt verktøy
GPS-utstyr og skjermer fra traktorer og arbeidsmaskiner er ettertraktet blant kriminelle. Det samme gjelder dyrt håndverktøy, driller, motorsager, ryddesager og sveiseapparater.

– Vi har en del eksempler på tyveriraid der verdier for flere hundre tusen kroner forsvinner. I mange tilfeller er det tydelig at profesjonelle bander er på ferde, og disse kan flytte seg fra fylke til fylke og gå ganske planmessig til verks, sier Ane Wiig Syvertsen.

Hun håper at bøndene i økende grad vil iverksette tiltak som gjør det vanskeligere for tyvene.

– Oppgradering til forsikringsgodkjente låser og alarmanlegg med varsling til vaktselskap burde være aktuelt for ganske mange. Slike tiltak premieres også med forsikringsrabatter hos selskapene, sier hun.

Ofte bare hengelåser
Foreløpig baserer mange gårdsbruk seg på enkle låssystemer som tyvebander lett kommer seg forbi, mener Carl Cederstolpe, landbruksrådgiver i Gårdsforsikring AS.

Selskapet bistår et stort antall bruk på områder som risikovurdering og forsikringsløsninger.

– Vi ser en del hengelåser i bruk, og de er som regel ingen utfordring for kriminelle. Avansert sikring er ikke vanlig, og svakhetene kan få økt betydning når byggene i hovedsak er i tre, sier Cederstolpe.

Han mener også selve rutinene ofte har et forbedringspotensial.

– Bøndene går jo inn og ut av bygningene mange ganger om dagen, så det kan oppleves tungvint å skulle låse. Men profesjonelle tyver kartlegger arbeidsmønsteret på gården, og trenger ikke mange minuttene på å gjøre et raid. Derfor er det viktig med sikring, og gjerne kameraovervåking i tillegg.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here