Kvinner står for en større andel av nyetableringer av enkeltpersonforetak enn aksjeselskap. For begge selskapsformer er det antydning til vekst i kvinneandelen blant etablerere.

Kvinneandelen blant etablerere av nye foretak er minst for aksjeselskap og størst for enkeltpersonforetak, viser statistikken Etablerere i næringslivet .

Kvinner utgjør en økende andel av etablererne og kvinneandelen nærmer seg nå 40 prosent for enkeltpersonforetak. For aksjeselskaper har andelen kvinnelige etablerere vist en ganske jevn, men beskjeden økning siden 2004, og ligger nå på nærmere 20 prosent. Menn står bak oppstarten av om lag 60 prosent av personlig eide foretak og 80 prosent av aksjeselskapene i Norge.

Det å stifte aksjeselskap innebærer risikoavlastning for etablereren. At andelen kvinnelige etablerere er så mye lavere for nystartede aksjeselskap enn for enkeltpersonforetak kunne indikere at kvinnelige gründere velger sikrere forretningsstrategier, men kan også ha andre forklaringer.

Fall i andel unge kvinner som etablerer aksjeselskap

Når det gjelder aksjeselskaper ser vi et ganske markert fall i kvinneandelen for de aller yngste etablererne. Denne gruppen er imidlertid fåtallig, og vekst i kvinneandelen i den typisk yrkesaktive fasen av livet bidrar til en økning av den totale andelen kvinnelige etablerere.

For personlig eide foretak er det vekst i kvinneandelen for alle aldersgrupper unntatt de eldste, men her er det forholdsvis få observasjoner. 

ssb.no

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here