Side view of female hand holding debit card and typing on tablet keyboard, online payment concept

Kredittkort er et usikret lån, som gir deg tilgang til en bestemt kreditt. Innenfor kredittrammen du får innvilget, står du fritt til å benytte deg av beløpet når du ønsker. Hver måned mottar du en faktura, hvor du minimum må betale 2–3 % av utestående saldo. Kredittkortet har også en absolutt minstesum som må betales. Dette varierer ofte mellom 200–400 kroner. Utestående saldo er ofte rentefri en kort periode. Betaler du tilbake før den er over, vil du med andre ord få et rentefritt lån.

Hva avgjør kredittgrensen?

Kredittgrensen du får godkjent på kredittkortet, bestemmes til dels av deg selv, i samråd med utsteder av kredittkortet ditt. Når du skal søke om et kredittkort, velger du ønsket kredittgrense. Har du god økonomi og lite gjeld, har du gode muligheter for å få innvilget en høy kredittgrense. Har du for eksempel kreditt hos flere banker, vil dette ha innvirkning på kredittgrensen du vil kunne få. Banken vil foreta en kredittsjekk, når du sender inn din søknad. Opplysningene fra kredittsjekken, vil være med å påvirke innvilget kreditt.

Kredittsjekken gir banken en oversikt over din personlige inntekt, og eventuell gjeld. Har du betalingsanmerkninger fra ubetalte fakturaer eller tidligere misligholdte låneavtaler, vil dette vises her. I tillegg kan banken få oversikt over kreditt du allerede har fått innvilget hos andre, i det nyopprettede gjeldsregisteret. Gjeldsregisteret tar ikke hensyn til om kreditten er brukt eller ikke. Så lenge den er innvilget, vil den telle som gjeld. Ønsker du å sjekke hva som er registrert på deg i gjeldsregisteret, kan du logge inn for å få innsyn.

  • Banken foretar en kredittsjekk
  • Inntekt og gjeld avgjør hvor høy kredittgrense du kan få
  • Ubrukt, men innvilget kredittrammer teller som gjeld

Øke kredittgrense på eksisterende kort

Har du allerede et kredittkort, er det mulig å søke om å øke kredittgrensen. Banken vil da vurdere din økonomi på nytt. Det foregår på samme måte som en ny søknad. Banken vil foreta en ny kredittsjekk, og sjekke gjeldsregisteret. Noen ganger kan også banken ta kontakt med deg, og høre om du vil øke kredittgrensen din. Derfor er det viktig å selv vurdere, og ha oversikt over hvor stor kreditt du har rom for å betjene. Kredittkortet har et minstebeløp som må betales tilbake hver måned.

Det er svært enkelt å benytte et kredittkort. Kredittkortet kan brukes på samme måte som et debetkort. Det er også mulig å gjøre bankoverføringer med kredittkortet. Enten til din egen konto, eller for å betale fakturaer. Dette fører til at mange bruker hele kredittgrensen de har innvilget, og får vanskeligheter når det skal betales tilbake. Det er derfor lurt å ikke ha høyere kreditt på kortet ditt, enn du er i stand til å betjene. Sett deg godt inn i alle vilkårene til kredittkortet ditt, og hvor mye du må betale hver måned.

Når er det lurt å benytte seg av kredittkort?

Kredittkort er en veldig enkel form for lån. Når du har fått innvilget en kredittgrense, har du den tilgjengelig når behovet skulle melde seg. I motsetning til et vanlig lån, vil det ikke bli utbetalt penger når det er innvilget. Derfor påløper det ingen kostnader før du tar kreditten i bruk. Mange bruker derfor kredittgrensen som en sikkerhetsventil, når de har behov for raske penger. Skulle det oppstå en uforutsett kostnad, og du ikke har sparepenger tilgjengelig, er kredittkort et godt hjelpemiddel. Betaler du tilbake beløpet innenfor den rentefrie perioden, koster det heller ingenting.

Selv om det beste er å ha en buffer til uforutsette kostnader, er det ikke alle som har hatt mulighet til å bygge opp det enda. Noen opplever også at bufferen ikke er stor nok, og trenger derfor å låne i tillegg. Er det mindre beløp du har behov for å låne, er kredittkort en god løsning. Om du derimot må dekke større kostnader, vil det ofte lønne seg å se på andre finansieringsmuligheter. Kredittkort har høyere renter, enn for eksempel et forbrukslån. Løper det over lengre tid, vil det derfor bli svært dyrt.

  • Kredittkort kan hjelpe ved uforutsette kostnader
  • Mange bruker kredittgrensen som en buffer

Hvordan finne det beste kredittkortet?

De ulike bankene, har ulike betingelser på sine kredittkort. Rentene kan variere mye, ofte mellom 20 – 30 %. I tillegg er det forskjellige betingelser fra bank til bank. Når du skal søke om kredittkort, er det derfor viktig å undersøke de ulike tilbudene. Du kan sammenligne renter, gebyrer og krav om månedlig innbetaling på Internett. Husk at det er forskjell på effektiv og nominell rente. Den nominelle renten er kun renten du må betale. Mens den effektive renten også tar med gebyrer og andre kostnader, knyttet til kortet ditt.

Det kan ta litt tid å sammenligne de ulike bankene. For å spare tid, finnes det flere sammenligningstjenester for kredittkort tilgjengelig på Internett, som den norske siden Kredittkortinfo.no. Da vil du få oversikt over flere ulike kredittkort på samme sted, og slipper å søke og veksle mellom sider selv. 

Mange av kredittkortene kommer med egne bonusprogram, som Bank Norwegian sitt reisekort eller Shell sitt bensinkort. Da er det mulig å spare penger på for eksempel reise, hotellopphold, bensin med mer. Det er imidlertid viktig å ikke se seg blind på bonusene. Bankens rente og gebyrer er nok enda viktigere, enn bonus ved kjøp av bestemte varer eller tjenester.

  • Sammenlign effektive renter
  • Undersøk krav for månedlig innbetaling
  • Benytt sammenligningstjenester

Låneeksempel kredittkort: Eff.rente 17,1 %, 15.000,- o/12 mnd, kostnad: 1.323, Totalt: 16.323

Oppsummering

Kredittgrensen du får innvilget av banken, avhenger av mange ulike faktorer. Både din personlige økonomi, og søknaden du sender til banken, vil være med på å avgjøre grensen du får på kortet ditt. Har du god økonomi og lite gjeld, vil stort sett kredittgrensen du søker om bli innvilget. Har du derimot mye gjeld fra før, eller betalingsanmerkninger, kan du risikere å få avslag eller tilbud om en lavere grense. Når du sender en søknad, vil banken foreta en kredittsjekk av deg. Dette avgjør hva du får tilbud om.

Kredittkort fungerer godt som en buffer, eller ved små, uforutsette kostnader. Har du behov for å låne et større beløp, er det lurt å undersøke et lån. Lån vil stort sett alltid ha lavere rente, enn et kredittkort. Når du skal velge kredittkort, er det viktig å sammenligne de ulike vilkårene. Det er stor variasjon i rentene som tilbys. De ulike bankene har også ulik praksis rundt gebyrer og andre kostnader knyttet til kortet. Sørger du for å ikke ha høyere kredittgrense enn du har mulighet til å betale, er kredittkort et godt alternativ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here