I følge tall fra Gjeldsregisteret per februar 2021 synker forbruksgjelden i befolkningen. Totalt skylder vi likevel hele 154 milliarder kroner fra forbrukslån, kjøpekreditter og kredittkort. Mye av denne gjelden er samlet hos folk som har flere lån og kreditter på samme tid. Veien til en bedre privatøkonomi går da som regel via en refinansiering.

Bedre med én kreditor

Det er omtrent alltid billigere å ha et stort lån fremfor flere små, og spesielt dersom du inkluderer kreditter i gjelden. Årsaken til dette er enkel å se når vi sammenligner typiske rentenivåer på ulike låneprodukter. 

  • Kredittkort – effektive renter er gjerne mellom 20% og 35%.
  • Kjøpekreditter – har du kjøpt noe på avbetaling er det ikke uvanlig at du betaler omtrent 30% effektive renter.
  • Små forbrukslån – rentene på små forbrukslån er betydelig høyere enn på store lån. Et vanlig nivå ligger fra 20% og oppover til mange hundre prosent for de såkalte mikrolånene. 

Personer som har denne typen gjeld vil sannsynligvis kutte kostnadene betraktelig ved å samle alt i ett større lån. Dette selv om også lånet du refinansierer med er usikret, og dermed har høyere renter enn for eksempel boliglån og studielån.

Typiske effektive renter på forbrukslån på over 100 000 kroner er mellom cirka 9% og 13%.   

Låneeksempel: Lån på 100 000 kr over 5 år, effektiv rente 9,64%. Kostnad 25 246 kr. Totalt: 125 246 kr.

Du blir gjeldfri raskere

Å refinansiere gjør deg selvsagt ikke gjeldfri, men du kutter nok rente- og gebyrkostnadene en god del. Det betyr at du får mer penger igjen hver måned som kan brukes til å betale ned gjelden raskere.   

Så lenge lånet du brukte til refinansiering ikke har faste renter (noe som er uvanlig), er det også svært enkelt å betale ekstra avdrag. Alt som kreves er at du sier i fra til banken på forhånd. Bankene kan ikke kreve at du betaler noe ekstra når du ønsker å gjøre dette.

Ha kort nedbetalingstid

Å betale ekstra avdrag er alltid lønnsomt, men for alle er ikke denne strategien den smarteste. Mange av oss blir fristet til å øke forbruket når vi har ekstra penger på konto.

Således er det bedre å tvinge seg selv til å bli gjeldfri raskere. Det kan du gjøre ved å ha så kort nedbetalingstid på lånet som du klarer. Kort nedbetalingstid betyr større andel avdrag på hver innbetaling. 

Finn billigste lån til refinansiering

Selv om det å refinansiere sannsynligvis gjør at du kutter gjeldskostnadene, er det også her om å gjøre og tenke økonomisk. Det innebærer å bruke litt tid på å finne den billigste løsningen. Det finnes et utall banker som låner ut til dette formålet, men alle tilbyr ikke like lave renter.

I tillegg vil de fleste bankene fastsette rentetilbudet individuelt. Dette skjer i forbindelse med at de vurderer søknaden din. Har du god betalingsevne og høy kredittscore får du vanligvis et bedre rentetilbud. 

Derfor lønner det seg å sende søknader til så mange banker som mulig, på samme vis som om du skulle trenge finansiering til bolig. På Refinansiere.net finner du en oversikt over flere lånetilbydere, så du kan sammenligne dem opp mot hverandre. 

Om du synes det er tungvint å sende søknader til flere banker, kan man benytte seg av en låneagent. Da sender du inn en søknad og de videreformidler denne til sine samarbeidsbanker. Pass på du velger en låneagent som har et høyt antall banker de samarbeider med, som AxoFinans eller Sambla

Har dere gjeld sammen?

Hvis du skal refinansiere uten å måtte stille med pant i bolig, har banken ingen annen sikkerhet enn det norske lovverket. Misligholder du lånet må de gå til inkasso for å få krevd inn pengene du skylder. Dette forholdet er med på å gjøre rentene dyrere på et usikret lån som brukes til refinansiering.

En måte å gjøre seg mer tillitsvekkende overfor bankene er å ha en medlåner. Medlåneren bør være din ektefelle eller samboer, siden dere sannsynligvis allerede har felles økonomi. Kanskje har dere også begge forbruksgjeld som bør refinansieres. Når det er to som står ansvarlige for tilbakebetalingen har banken også insentiv til å både innvilge lånet, og til å tilby bedre rentebetingelser. 

Enklere å få lån til refinansiering

Et av virkemidlene myndighetene bruker til å begrense opptaket av forbruksgjeld er Finanstilsynets retningslinjer for bankenes utlånspraksis. Retningslinjene sier blant annet at bankene ikke skal yte lån til folk med for høy gjeld. Bankene må også forsikre seg om at søkeren har inntekter nok til å betjene lånet. Dette gjør det heldigvis vanskeligere for folk å låne penger de ikke burde låne.  

Bankene kan imidlertid gjøre visse unntak fra retningslinjene dersom lånet skal gå til refinansiering av annen gjeld. For å kunne fravike må låneforholdet oppfylle disse kravene:

  • Refinansieringen må føre til at låntakeren får lavere gjeldskostnader.
  • Lånet må brukes til refinansiering i sin helhet.

Lavere kostnader får de fleste, så dette kravet er som regel ikke et problem. Det andre punktet betyr bare at du ikke kan låne samtidig til rent forbruk, uansett hva formålet er.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here