Brexit kan koste Norge dyrt

Publisert 30.11.2020 11:53, oppdatert 30.11.2020 11:53 - Ole J. - tips@stottmedia.no

Brexit kan koste Norge dyrt

Ved nyttår skal britene gjennomføre sin Brexit. Det kan koste dyrt for norske fiskere og bønder. 

  

Brexit-forhandlingene mellom Storbritannia og EU er i sluttfasen, men flere og flere tror det vil ende uten en avtale. Fiskeri er en del av hodepinen, skriver NRK. 

Fisk mot landbruk

Britisk farvann er stort, og mange nasjoner fisker her. Norske fiskere henter 40 prosent av hyse, sei, torsk og sild i britisk territorium. Britiske fiskere henter bare ti prosent av fisken sin i norsk farvann. Det kan forandre seg. 

Brexit vil trolig føre til at mange lands fiskeflåter vil måtte finne nye jaktmarker, og Norge vil trolig bli skadelidende. 

Også tilgang til hverandres markeder vil være en nøtt å knekke for norsk sjømatnæring. Trolig er det norske bønder som vil bli sittende med svarteper. 

Lave tollsatser for fisk til Storbritannia ventes nemlig å bli møtt med krav om tollfri tilgang av britiske landbruksvarer til det norske markedet. 

En trålerinvasjon

Med Brexit vil også andre lands fiskerier bli utestengt fra britenes fiskerike farvann. Dermed må også de finne andre områder å operere i for fremtiden, her kommer norsk farvann inn. Det er naturlig å forvente at flere EU-fartøy vil hente råvarer i norsk sone i fremtiden.

No-fish Olsen (nå avdøde fiskeriminister Jan Henry T. Olsen) gjorde det klart at Norge ikke hadde en eneste fisk å avse. Nå må trolig Norge finne seg i at dette ordtaket blir gjort til skamme. Vi kan forvente en invasjon av trålere i norsk farvann i fremtiden. 

Les også