Foto: Eiendom Norge.

Publisert 20.02.2018 08:53, oppdatert 20.02.2018 08:53 - Eiendom Norge, pressemelding - tips@stottmedia.no

Christian V. Dreyer: - Vi bør øke boligbeskatningen

- Fjern den urettferdige flytteavgiften og øk formueskatten, sier Eiendom Norge-direktøren.

Dreyer mener Stein Erik Hagen hadde rett da han ved årsskiftet sa at bolig er for gunstig beskattet i Norge, men sier at det ikke er beskattingen som er problemet i seg selv, men heller hvordan det er lagt opp.

- Hagen og hans investorkolleger har selvsagt rett. Bolig er og har vært gunstig beskattet i Norge. Men det har tjent oss godt. 8 av 10 nordmenn er boligeiere, og selveie er viktig del av det norske velferdssamfunnet. Fjerner man kommunal eiendomsskatt og dokumentavgift, samtidig som man øker formueskatten på primærboliger vil vi skape en bedre og mer rettferdig boligbeskatning, sier Dreyer.

Rammer de unge

Han presiserer at dokumentavgiften er en skatt som rammer befolkningen på et sårbart tidspunkt i livsløpet, og på den måten er urettferdig anlagt. 

- Den rammer skjevt og treffer særlig unge i etableringsfasen mellom 20 til 40 år, som er de som flytter oftest. Derfor betaler denne gruppen en uproporsjonal stor andel av dokumentavgiften og derav også den samlede beskatningen av bolig i Norge, fortsetter Dreyer.

Velferdsgode nummer én

Lav boligbeskatning har gjort nordmenn til boligeiere i generasjoner og gitt jevnere fordeling av formuesgodene enn andre land. Selveie gir mer sparing, og det er positivt for samfunnet sier Dreyer.

- En svensk studie viser at det å eie egen bolig hjelper på produktiviteten i arbeidslivet. Motivasjonen til å prestere blir høyere og man presser seg selv til å levere bedre. Ikke bare i jobb, men også for å komme seg inn i arbeidslivet, avslutter Dreyer.

Pressemeldingen er basert på Christian V. Dreyer sin kronikk som ble publisert i Dagens Næringsliv 19.02.2018. Hele kronikken kan du lese her.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Medlemmene står for cirka 96 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2017 omlag 130 000 transaksjoner.

Av eiendommene som relaterer seg til bolig og fritid så representerer det cirka 96 % av salg gjennom eiendomsmegler. Næring, prosjekt og utleie er vanskeligere å måle, men vi antar tett opp til 100 % dekning på prosjekt og utleie.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Vi har som mål å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001 under navnet Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

Les også