Kredittgrense

Publisert 18.03.2021 14:41, oppdatert 18.03.2021 14:44 - Erlend Dvergsdal - tips@stottmedia.no

Annonsørinnhold

Dette avgjør hvilken kredittgrense du får på ditt kredittkort

Kredittkort er et usikret lån, som gir deg tilgang til en bestemt kreditt. Innenfor
kredittrammen du får innvilget, står du fritt til å benytte deg av beløpet når du
ønsker. Hver måned mottar du en faktura, hvor du minimum må betale 2–3 % av
utestående saldo. Kredittkortet har også en absolutt minstesum som må betales.
Dette varierer ofte mellom 200–400 kroner. Utestående saldo er ofte rentefri en kort
periode. Betaler du tilbake før den er over, vil du med andre ord få et rentefritt lån.

 
Hva avgjør kredittgrensen?
 Kredittgrensen du får godkjent på kredittkortet, bestemmes til dels av deg selv, i
samråd med utsteder av kredittkortet ditt. Når du skal søke om et kredittkort, velger
du ønsket kredittgrense. Har du god økonomi og lite gjeld, har du gode muligheter
for å få innvilget en høy kredittgrense. Har du for eksempel kreditt hos flere banker,
vil dette ha innvirkning på kredittgrensen du vil kunne få. Banken vil foreta en
kredittsjekk, når du sender inn din søknad. Opplysningene fra kredittsjekken, vil være
med å påvirke innvilget kreditt.
 
Kredittsjekken gir banken en oversikt over din personlige inntekt, og eventuell gjeld.
Har du betalingsanmerkninger fra ubetalte fakturaer eller tidligere misligholdte
låneavtaler, vil dette vises her. I tillegg kan banken få oversikt over kreditt du
allerede har fått innvilget hos andre, i det nyopprettede gjeldsregisteret.
Gjeldsregisteret tar ikke hensyn til om kreditten er brukt eller ikke. Så lenge den er
innvilget, vil den telle som gjeld. Ønsker du å sjekke hva som er registrert på deg i
gjeldsregisteret, kan du logge inn for å få innsyn.
 
● Banken foretar en kredittsjekk
● Inntekt og gjeld avgjør hvor høy kredittgrense du kan få
● Ubrukt, men innvilget kredittrammer teller som gjeld
 
Øke kredittgrense på eksisterende kort
 Har du allerede et kredittkort, er det mulig å søke om å øke kredittgrensen. Banken
vil da vurdere din økonomi på nytt. Det foregår på samme måte som en ny søknad.
Banken vil foreta en ny kredittsjekk, og sjekke gjeldsregisteret. Noen ganger kan
også banken ta kontakt med deg, og høre om du vil øke kredittgrensen din. Derfor er
det viktig å selv vurdere, og ha oversikt over hvor stor kreditt du har rom for å
betjene. Kredittkortet har et minstebeløp som må betales tilbake hver måned.
 
Det er svært enkelt å benytte et kredittkort. Kredittkortet kan brukes på samme måte
som et debetkort. Det er også mulig å gjøre bankoverføringer med kredittkortet.
Enten til din egen konto, eller for å betale fakturaer. Dette fører til at mange bruker
hele kredittgrensen de har innvilget, og får vanskeligheter når det skal betales
tilbake. Det er derfor lurt å ikke ha høyere kreditt på kortet ditt, enn du er i stand til
å betjene. Sett deg godt inn i alle vilkårene til kredittkortet ditt, og hvor mye du må
betale hver måned.
 
Når er det lurt å benytte seg av kredittkort?
Kredittkort er en veldig enkel form for lån. Når du har fått innvilget en kredittgrense,
har du den tilgjengelig når behovet skulle melde seg. I motsetning til et vanlig lån, vil
det ikke bli utbetalt penger når det er innvilget. Derfor påløper det ingen kostnader
før du tar kreditten i bruk. Mange bruker derfor kredittgrensen som en
sikkerhetsventil, når de har behov for raske penger. Skulle det oppstå en uforutsett
kostnad, og du ikke har sparepenger tilgjengelig, er kredittkort et godt hjelpemiddel.
Betaler du tilbake beløpet innenfor den rentefrie perioden, koster det heller
ingenting.
 
Selv om det beste er å ha en buffer til uforutsette kostnader, er det ikke alle som har
hatt mulighet til å bygge opp det enda. Noen opplever også at bufferen ikke er stor
nok, og trenger derfor å låne i tillegg. Er det mindre beløp du har behov for å låne, er
kredittkort en god løsning. Om du derimot må dekke større kostnader, vil det ofte
lønne seg å se på andre finansieringsmuligheter. Kredittkort har høyere renter, enn
for eksempel et forbrukslån. Løper det over lengre tid, vil det derfor bli svært dyrt.
 
● Kredittkort kan hjelpe ved uforutsette kostnader
● Mange bruker kredittgrensen som en buffer
 
Hvordan finne det beste kredittkortet?
De ulike bankene, har ulike betingelser på sine kredittkort. Rentene kan variere mye,
ofte mellom 20 – 30 %. I tillegg er det forskjellige betingelser fra bank til bank. Når
du skal søke om kredittkort, er det derfor viktig å undersøke de ulike tilbudene. Du
kan sammenligne renter, gebyrer og krav om månedlig innbetaling på Internett. Husk
at det er forskjell på effektiv og nominell rente. Den nominelle renten er kun renten
du må betale. Mens den effektive renten også tar med gebyrer og andre kostnader,
knyttet til kortet ditt.
 
Det kan ta litt tid å sammenligne de ulike bankene. For å spare tid, finnes det flere
sammenligningstjenester for kredittkort tilgjengelig på Internett, som den norske
siden Kredittkortinfo.no. Da vil du få oversikt over flere ulike kredittkort på samme
sted, og slipper å søke og veksle mellom sider selv.
 
Mange av kredittkortene kommer med egne bonusprogram, som Bank Norwegian sitt
reisekort eller Shell sitt bensinkort. Da er det mulig å spare penger på for eksempel
reise, hotellopphold, bensin med mer. Det er imidlertid viktig å ikke se seg blind på
bonusene. Bankens rente og gebyrer er nok enda viktigere, enn bonus ved kjøp av
bestemte varer eller tjenester.
 
● Sammenlign effektive renter
● Undersøk krav for månedlig innbetaling
● Benytt sammenligningstjenester
 
Låneeksempel kredittkort: Eff.rente 17,1 %, 15.000,- o/12 mnd, kostnad: 1.323,
Totalt: 16.323
 
Oppsummering
Kredittgrensen du får innvilget av banken, avhenger av mange ulike faktorer. Både
din personlige økonomi, og søknaden du sender til banken, vil være med på å avgjøre
grensen du får på kortet ditt. Har du god økonomi og lite gjeld, vil stort sett
kredittgrensen du søker om bli innvilget. Har du derimot mye gjeld fra før, eller
betalingsanmerkninger, kan du risikere å få avslag eller tilbud om en lavere grense.
Når du sender en søknad, vil banken foreta en kredittsjekk av deg. Dette avgjør hva
du får tilbud om.
 
Kredittkort fungerer godt som en buffer, eller ved små, uforutsette kostnader. Har du
behov for å låne et større beløp, er det lurt å undersøke et lån. Lån vil stort sett alltid
ha lavere rente, enn et kredittkort. Når du skal velge kredittkort, er det viktig å
sammenligne de ulike vilkårene. Det er stor variasjon i rentene som tilbys. De ulike
bankene har også ulik praksis rundt gebyrer og andre kostnader knyttet til kortet.
Sørger du for å ikke ha høyere kredittgrense enn du har mulighet til å betale, er
kredittkort et godt alternativ.
 

Les også