Finn ein feil(parkering)

Publisert 26.08.2020 10:18, oppdatert 26.08.2020 10:24 - Ole J. Huus - tips@stottmedia.no

Finn ein feil(parkering)

Det ser ut til at lovas lange arm ikkje har fått med seg at parkeringsplassane merka for rørslehemma ikkje skal brukast av andre. Her er dag 2 i soga om øvrigheita og mangel på kunnskap om parkeringsreglane.

  

Tysdag stod ein uniformert politibil på sykkelparkeringa utanfor tingretten i Førde i mange timar. 

Politi 1

Onsdag var stafettpinnen overtatt av ein annan av øvrigheitas bilar - truleg er dette kriminalomsorgen i Bergen sitt køyretøy. Men kunnskapsnivået når det gjeld trafikkreglar ser ut til å ligge på same nivå som vårt lokale politi. 

For å informere dei uniformerte: Sykkelparkering er IKKJE ein egna stad å parkere bilen. Og HANDICAP-PARKERING er kun for dei som faktisk har problem med å bevege seg. Deira køyretøy skal vere merka med eit blått handicap-skilt i frontruta. 

Send oss dine bilder av sløve, ulovlege eller morsomme parkeringar. 

Les også