Fiskeri

Publisert 19.05.2020 10:23, oppdatert 19.05.2020 11:42 - Støtt Media - tips@stottmedia.no

Aalesundfisk Holding AS har kjøpt Norwegian Fish Company AS og Finnmarksfisk AS

Overtakelsen er et ledd i selskapets vekststrategi.

 

  

Selskapet får med seg Arne Hjeltnes, en av gründerne i Norwegian Fish Company AS, Petter Neslein, med sitt investeringsselskap Pecunia og Hans Thomas Knutzon med selskapet HANTO. Administrerende direktør for Norwegian Fish Company AS, Bård Thomas Østvang, blir også med i den videre satsingen.

Med tilveksten i Mehamn har man et ønske om å øke produktbredden, samt den geografiske tilstedeværelsen i fylket.

Med forankring inn imot viktige kunder i markedene utvikles et vertikalintegrert selskap med fokus på høykvalitets råstoff.  Dette gjøres sammen med gode strategiske samarbeidspartnere på sjø og land – og i markedene. 

Vi kommer til å bruke nødvendig tid til å utvikle et godt operasjonelt fundament for drift i Mehamn. Etter hvert vil dette også inkludere oppstart av videreforedling, med de produktene som er riktige å produsere for markedene til enhver tid. Anlegget har en god teknisk standard og alt av utstyr for filetering, pakking – inkludert frysing - er som kjent på plass. 

Vi er inne i et år preget av den pågående korona-pandemien. Dette har gitt og vil gi utfordringer for landindustrien. Vi ser imidlertid gode muligheter i det lengre perspektiv. 

Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Gamvik Kommune.

Les også