Laveste antall narkoanmeldelser på over 20 år

Publisert 24.06.2020 08:59, oppdatert 24.06.2020 08:59 - NTB - tips@stottmedia.no

Laveste antall narkoanmeldelser på over 20 år

Ikke siden 1990-tallet har antallet anmeldte narkotikaforbrytelser vært lavere enn i fjor, da antall saker falt med ytterligere 9 prosent.

  

Det ble registrert snaut 28.800 narkotikalovbrudd i fjor – 9 prosent færre enn i 2018 og så mye som 39 prosent færre enn i toppåret 2013, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Vi må helt tilbake til 1990-tallet for å finne et år med færre narkotikaanmeldelser enn i fjor, melder byrået.

Utviklingen samsvarer med den som framkommer av Kripos' årsstatistikk for narkofeltet som kom i februar. Da understreket leder Kari Solvik i seksjon for narkotikaanalyse hos Kripos overfor NTB at nedgangen i antall beslag neppe skyldes at det er mindre narkotika i omløp.

– Riksadvokaten har lagt føringer for at vi ikke skal gå etter slitne brukere. Og et annet poeng er at politiet må prioritere. De seneste årene er det andre områder som har fått høyere prioritet og mye oppmerksomhet, blant annet seksuelle overgrep mot barn, nettovergrep og vold i nære relasjoner, sa hun.

Anmeldelser ned 2,5 prosent

SSB-tallene viser et fortsatt markant fall i omfanget av all kriminalitet uten ofre – som rusmiddellovbrudd, trafikkovertredelser og flere typer ordens- og integritetskrenkelser. Dette er kriminalitet som i stor grad avhenger av myndighetenes kontrollvirksomhet for å bli avdekket.

Samlet sett falt antallet anmeldte forbrytelser med 2,5 prosent i fjor fra året før. Lovbrudd uten registrerte ofre utgjorde tre fjerdedeler av dette. Siden 2015 har disse i stor grad kontrollbetingede lovbruddsgruppene hatt en samlet nedgang på over 17 prosent, og så godt som hele denne reduksjonen gjelder anmeldelser uten registrerte ofre.

Utviklingen har hatt en fallende tendens på hele 2000-tallet, i all hovedsak drevet av den kraftige nedgangen i anmeldte tyverier i perioden fra 2012 til 2017. 2019 var intet unntak, selv om det fjor var en liten økning i antall tyverianmeldelser.

Færre overgrep

I 2019 ble det anmeldt over 6.700 seksuallovbrudd, nesten 20 prosent færre enn året før og det laveste antallet siden 2015 – året da ny straffelov trådte i kraft. Nedgangen i 2019 reverserer i stor grad de to foregående årenes økning i anmeldte overgrep mot barn.

Til sammen 33.000 forskjellige personer ble registrert som ofre i 32.100 anmeldte tilfeller av vold og mishandling. Dette er omtrent som i 2018. Justert for befolkningsøkningen har omfanget av vold og mishandling vært rimelig stabilt de siste 15 årene, ifølge SSB.

Derimot er det de siste to årene blitt 14 prosent færre barn fra 0 til 9 ni år som var ofre for vold og mishandling i – etter den store økningen av barn som registrerte ofre i de tidligere årene.

Les også