Det er den andre enden av sauen som skal sjekkes.

Publisert 30.06.2020 11:30, oppdatert 30.06.2020 11:30 - NTB - tips@stottmedia.no

Rap fra 3.000 sauer skal måles

I løpet av to år skal 3.000 sauer bli målt på om lag 60 gårder. Målingene skal brukes for å avle fram mer klimavennlige sauer.

  

Det er lastebilen Metanmåleren som skal kjøre Norge rundt for å måle sauerap.

– Norsk Sau og Geit er opptatt av å bidra i klimadugnaden, og Metanmåleren er et viktig prosjekt for oss. Vi har store forhåpninger om at vi kan bruke målingene til å avle fram en mer klimavennlig sau, sier styreleder Kjell Erik Berntsen i Norsk Sau og Geit.

Metanmåleren har akkurat gjort sine første testmålinger og skal snart ut på norgesturné for å måle metanutslippet fra sau på norske gårder.

Inne i lastebilen er det et mobilt laboratorium med ti gasstette kamre: Her står sauen i 50 minutter mens mengden metan som den har produsert, blir målt.

– Hele verden må gjøre en kjempeinnsats i klimadugnaden om det skal gå bra med oss. Landbruket skal selvsagt ta sin del, og avlsarbeid for redusert metanutslipp er et viktig tiltak fra Norsk Sau og Geit, forklarer avlssjef Thor Blichfeldt i Norsk Sau og Geit.

Jordbruket står for 8,8 prosent av norske klimagassutslipp. Halvparten av dette er metan fra drøvtyggerne som storfe, sau og geit.

Ikke alle dyr slipper ut like mye metan, og noe av denne variasjonen skyldes genene. Ved å måle utslippene på individnivå kan man plukke ut avlsdyr som sørger for at neste generasjon blir mer klimavennlig.

Les også