Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram. Foto: KS

Publisert 25.11.2020 11:09, oppdatert 25.11.2020 11:09 - NTB Kommunikasjon/KS - tips@stottmedia.no

Støtte til klart språk i Nordland

Rana, Alstadhaug og Hattfjelldal får til sammen 170 000 kroner i støtte fra KS, som deler ut en 1,1 million kroner til språkarbeid. Aldri før har så mange kommuner og fylkeskommuner satset på klart språk.

 

  

– Skal vi lykkes med  digitaliseringen av Norge, må vi satse på klart språk, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS. Støtten skal blant annet gå til skrivekurs, brukertesting og forbedring av brev, skjemaer og nettekster.

Klart språk og digitalisering

Flere av kommunene skal også jobbe med klart språk knyttet til digitalisering av tjenestene.

– Vi må sikre klart språk i alle tekster som inngår i brukerreisen – hvordan henger de nye digitale løsningene sammen med vedtak, brev og veiledere som brukeren må forholde seg til for å løse oppgaven? Hvis du møter ordet «garasje» i et digitalt byggesøknadsskjema, er det ikke gitt at du forstår at «det omsøkte tiltaket» betyr «garasje» i svaret fra saksbehandleren, sier Gram. Han er opptatt av at språket må være klart, både i den digitale tjenesten og i alle svarene som følger.

En av tre sliter med å forstå

Tidligere i år oppfordret KS innbyggere til å fortelle om tekster fra det offentlige som de ikke forstår. Kampanjen på Facebook vakte mye engasjement. Mange uttrykte frustrasjon, en skrev «Det er skambelagt å ikke forstå ‘byråkratsk’».

– Da har noe gått galt. Ingen skal føle skam i møte med norske innbyggertjenester, sier Gram.
I innbyggerundersøkelsen fra 2019 (Digitaliseringsdirektoratet) kommer det fram at det fortsatt er en av tre som sliter med å forstå offentlig informasjon. Gram mener at det offentlige må ta ansvaret for at innbyggerne skjønner hvilke muligheter, rettigheter og plikter de har.
– Å forstå og bli forstått er en forutsetning for å kunne delta i demokratiet, avslutter Gram.

Program for klart språk

KS har fått støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet siden 2014 til program for klart språk. Programmet avsluttes i år, men KS ønsker å fortsette arbeidet. 1,1 av de 2,5 millionene KS fikk i støtte fra departementet i år ble delt ut til kommunenes eget språkarbeid. I juryen for støtteordningen sitter representanter fra kommunesektoren og Språkrådet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er med på å finansiere KS-programmet klart språk i kommunesektoren.

Les også